فرمول محلولهای ترکیبی برای درمان سنگ و هیپوفسفاتمی 
 شما در این پیوست در مورد درمان هیپوفسفاتمی حاد در کودکان بدحال مطالبی خواهید خواند.

hypophosphatemia

ارسال شده در: 05 مهر 1397       مطالب علمی برای پزشکان
در مقاله پیوست در مورد hypophosphatemia توضیح داده شده است

آدرس مطب

 تهران - یوسف آباد - خیابان جمال الدین اسدآبادی - خیابان سی و هفتم - پلاک ۳۰ (ساختمان پزشکان) - طبقه هم کف - واحد۱

  02188068541

09386282527 

آدرس ویزیت غیرحضوری

آدرس بیمارستان کودکان مفید

  تهران - خیابان شریعتی - نرسیده به میرداماد 

  0212641009-10 | کد پزشک:310

بیمارستان لقمان حکیم

  تهران - خیابان کارگر جنوبی - چهارراه لشگر- خیابان کمالی - خیابان مخصوص

  02155424230-5| کد پزشک : 157