در مقاله پیوست در خصوص هیپرناترمی در کودکان بر مبنای کیس توضیح داده شده است

MAINTENANCE FLUIDS in children

ارسال شده در: 29 مرداد 1397       مطالب علمی برای پزشکان
در مقاله پیوست MAINTENANCE FLUIDS in children توضیح داده شده است

Fluid therapy in anuria / polyuria

ارسال شده در: 29 مرداد 1397       مطالب علمی برای پزشکان
در مقاله پیوست در خصوص Fluid therapy in anuria/polyuria توضیح داده شده است

آدرس مطب

خیابان شهید بهشتی - بعد از متروی سهروردی - خیابان کاووسی فر - کوچه آریا وطنی - پلاک19 - واحد 402

  02188745247

09386282527 

آدرس ویزیت غیرحضوری

آدرس بیمارستان کودکان مفید

  تهران - خیابان شریعتی - نرسیده به میرداماد 

  0212641009-10 | کد پزشک:310

بیمارستان لقمان حکیم

  تهران - خیابان کارگر جنوبی - چهارراه لشگر- خیابان کمالی - خیابان مخصوص

  02155424230-5| کد پزشک : 157